Разум   Глас   Езикотворец   Писар   Отвори в отделен прозорец
Адресът на това място е: http://www.geocities.com/eimworld/dzbe

Дружество за защита на българския език
(Дружество за усъвършенстване на българския език)


Изследванията на Тодор Арнаудов и Twenkid Research - http://artificial-mind.blogspot.com

 
  Най-новото:

 • 6.4.2005: Езикотворец-8 - oще думи, още и подобрение на старите тълкования; изговор на думите чрез синтезатора на човешка реч "Глас".
 • Януари 2004: Компютърни чипове, компютърни програми, компютърни програмисти, компютърни хакери и компютърни папагали

  Не пропускайте работата:

 • Упадъкът на езика на българското общество, 29.10.2003

 • Змееядецът


  ДЗБЕ се стреми да обогати и разшири изразните възможности на българския език, да подобри поетичността му, да се противопоставя на чуждицолюбството и невежеството.

  ДЗБЕ използва по-пълно пилените с лека ръка словообразователни възможности на българския език.

  Целта на ДЗБЕ е по-красив език, в който чуждиците и чуждите думи се използват за разнообразие на изказа, а не като показатели за "научност", "висок стил", "умност", "разбиране", "международна съпричастност" и пр.

  ДЗБЕ не е "пуристка организация", както, за съжаление, много {+повърхностни невежи}1 все още смятат, вероятно поради неспособност да разберат идеята за обработка и целенасочено усъвършенстване на език.

  ДЗБЕ се стреми към изграждане и използване не на "по-чист", а на по-добър език от този, описан в "Упадъкът на езика на българското общество", който следва "естествения ход на нещата", т.е. езикът да се "развива", т.е. да се изражда вследствие на примитивни езикови действия и бездействия на посредствени хора, имащи неподобаващо високи трибуни; и езикът да се изражда под въздействието на неспособни да мислят, но способни да бърборят високо "папагали", вместо да се осмисля, развива и разширява с помощта и под насърчението и примера на творчески личности.


  2002 - 2005 г.