Свещеният сметач - езикознание и змейщина
БРОЙ 27 (ноември-декември 2003)
Брой 27  сп.Свещеният сметач   Дружество за защита на българския език   Речникът "Езикотворец"

Тош

Бисери по "Информационни технологии"

Случи се да ми падне в ръчичките една книжка:

"Информационни технологии" - учебник за IX и X лас, И.Иванов, С.Кънчева; изд. "Нова звезда", 2001 г.

Най-много се забавлявах с приложението, където увлекателно и ясно бяха обяснени разни засуканите термини...

...

"Към личната информация влизат всички онези сведения, които персонализират човека.", с. 62

"Компютърният вирус е паразитна програма, която следва предварително зададени логически инструкции за действие(...)", с. 63

"Компютърният вирус може да поразява единствено компютърни системи и данните, които се съхраняват в тях, но не и потребителите(...)", с. 63

"CD ROM устройство (Compact Disk - Read Only Memory) (1.2.) - устройство, което позволява съхраняването на голям обем дигитална информация и музкален звук." [но ако е записан "немузикален звук" - шум, липса на звук и пр., плочата се самоунищожава - бел. на безименен преправник]

"Безжичен протокол WAP (Wireless Application Protoco) (7.4.) - комплект от спецификации, дефиниращи протокол за комуникация с използване на специфични функции на мобилното устройство."

Възможен превод: ...съвкупност от особености, определящи език за общуване с използване на възможностите на преносимото устройство...

"Безплатни програми (free software) (1.6.) - компютърни програми (!!!!...)..."

"...съвкупност от софтуерни и хардуерни средства, която индентифицира [иНдентифицира] потребителя чрез уникални индивидуални физически характеристики..."

Превод: ...съвкупност от глаголни и железни средства, която разпознава потребителя чрез неповторими лични особености на тялото..."

"Браузер (browser) (7.3.) - специализирана програма, която интерпретира и визуализира хипермедийни документи."

Брей, по-"ясно" обяснение на "бразузЕР" не бяй виждал :-)

...Четец (browser) - приложение, което тълкува и изобразява свърхсловесни свитъци...

"Влачене при постоянно натиснат бутон (drag) (1.4.) - движение с мишката, при което се натиска бутон и тя се придвижва върху подложката, без да се отпуска бутонът."

"Двукратно щракване (double click) (1.4.) - действие с мишката, при което се извършва щракване с бутон два пъти едно след друго бързо."

"Езици от "високо ниво"" (1.3.) - езици за програмиране, чиито команди са интуитивни."

Като в класическия пример: a?b(d,e,f):g(i,j,k,l);//;-))

"Затваряне (close) - действие, в графичния потребителски интерфейс, при което прозорецът се затваря.(...)"

"Звукова карта (sound card) - устройство, което позволява възпроизвеждането от компютъра на звукове, близки по звучене до естествените. По своята същност тя представлява платка(...)"

"Команден ред - ред в текстовия екран, в който става въвеждането на команди.(...)"

"Локална компютърна мрежа (Local Area Network - LAN) - компютърна мрежа, при която физическата връзка е осъществена чрез кабел.(...)"

"Микропроцесор - електронен чип, който може да извършва изчисления с голяма скорост."

"Неоторизиран достъп (hacking) (...)"

Истинските hackers го наричат: cracking, а юнаците наричат тези, които го наричат "hacking" змейове. ;-P

"Презентации - продуктите, които се създават с помощта на презентационни програми."

"Разговори в Интернет (7.2.) - услуга, базирана на IRC (Internet Relay Chat), която дава възможност на множество потребители да осъществяват директна връзка помежду си във форум (channels) или поединично (Pear-to-pear)."

(pear-to-pear - "круша до круша %-))

"Централен процесор (Central Processing Unit - CPU) (1.2.) - частта от компютъра, която извършва същинската обработка на данните. Скоростта, с която процесорът извършва изчисленията на обработваните данни, се нарича тактова честота и се измерва в MHz."

Абе мен са ме учили, че в KIPS, MIPS... гипс... FLOPS, KFLOPS, MFLOPS, GFLOPS... Да не съм нещо изостанал?

...

"Кибер-интернет виртуалните престъпления" - заглавие на книга на "маймунобългарскоанглийски".Виж Упадъкът на езика на българското общество

3.7.2003  • © Тодор Илиев Арнаудов (Тош), декември 2003
  • Списание "Свещеният сметач": http://eim.hit.bg
  • Дружество за защита на българския език
  • Българските сметачи