ЕИМ СВЯТ - Списанието на Юнаците...
БРОЙ - 14 (1/2002), март 2002
Брой 14 (1/2002)  Начална страница

Дружество за защита на българския език

  Някъде в края на февруари, както разглеждах подновения форум на списание "PC-CLUB" попаднах на някои думи, които ме раздразниха. "Лично мое" мнение е, че използването на "делвам" вместо трия е грозно и нелепо. Тази, както и някои други думи бяха повод да напиша отговор. Тъй като обаче не можах да пратя отговора веднага (от написването му и публикуването мина повече от седмица), първите, които бяха информирани за създаването на "Дружеството за защита на българския език", бяха от предаване на радио от западна България, писмо до което пратих на трети март 2002 г. от Интернет-клуб, защото по стечение на обстоятелствата бях отговорил на въпросче и спечелил някаква награда през миналия ден. Писмото беше за уточнение на начина за "получаване на наградата", но писмен отговор от тях не се получи...
  "Стечението на обстоятелствата" доведе до обявяване на ДЗБЕ в деня на Националния празник... Всъщност дейност в съзвучие на посочените по-долу цели е извършвана от "ЕИМ СВЯТ" почти от година...
Дружество за защита на българския език е приятелска организация, която има за цел да:
  • се противопоставя на ненужната употреба на чуждици, неграмотността, невежеството(змейщината) на лица, имащи голямо езиково влияние (редактори, водещи и пр.).
  • припомня българските термини в областта на изчислителната техника, електрониката и всички останали науки
  • въвежда нови думи, построени от домашни словообразователни частици или на нови значения на стари думи (неологизми).
  • съобщава на електронни и книжни вестници и списания, радио- и телевизионни предавания за наличие на правописни и езикови грешки, допускани в съответното издание/предаване, или за използване на твърде много чужди думи и чуждоезични термини ...

      Целите могат да се променят при необходимост. ДЗБЕ приема критики за грешки в "ЕИМ СВЯТ" или бъдещите писания на ДЗБЕ, с цел защита на българския език. ДЗБЕ все още няма собствена Интернет-страница, списание "ЕИМ СВЯТ" изпълнява временно тази функция. IRC-каналът на ДЗБЕ е DZBE в българската Мрежа. Почетен член на ДЗБЕ е брат ми Александър Арнаудов, студент втори курс "Български език и немски език" в ПУ "Паисий Хилендарски.
      Всеки, който споделя идеите и стремежите на ДЗБЕ, може да стане член, т.е. "приятел" на ДЗБЕ. Всеки е добре дошъл, макар че все още не е уточнен начинът за формалното приемане на членове и вписването им в някакъв списък. Най-полезни за дружеството ще бъде Вашата езикова подкрепа, посредством противпоставяне на използването на ненужни чуждици. Колкото повече хора отново приемат българската терминология и осъзнаят способностите на българския да изрази всички смисли, за които сега се използват заемки, толкова по-скоро ДЗБЕ ще стане излишно... С общи усилия, можем да изпълним целите на Дружеството! Очаквам вашата подкрепа!

    Тодор Ил.Арнаудов. Пловдив, 17.03.2002 г.