· СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ ·




Астер "Ловеца на таланти" Трафиков :-) и др.
БРОЙ 30 (година IV, бр. 3/2004, септември 2004; версия 1.4.2005)
Свещеният сметач
29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17
БРОЙ ТРИЙСТИ


Галина Славина изпълнява главната женска роля в... "Ловеца на таланти Астер Трафиков"

Астер "Ловеца" Трафиков

 • Тош срещу Галина /"Астер Трафиков"/ - разговори за Изкуствен разум и "общо всезнание"; "художествено осмиване"; "театрални умотворски представления" и мн.др. из форума на Кибертрон



   

 • Предаване на данни чрез ЕЕГ... (8.12.2004)

 • За ЕЕГ и извличането на смислена информация от него чрез изчислителни машини и 64 електрода - из среднощен разговор между Тош и Галина Славина от 21.8.2004
   


 •  
   
   
  Hoodia
  Free Web Counter
  Hoodia