· СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ ·

...Мислеща машина и мн.мн.др... Четете "Ада"!
БРОЙ 29 (година IV, бр. 2/2004, април 2004)
Свещеният сметач
28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17
БРОЙ ДВАЙСЕТ И ДЕВЕТИ
 • Двайсет и девети изречения на писача
 •   Изкуствен разум, Психология, Философия, Информатика, Изчислително езикознание

 • Вселена и разум 4

  Трудно за обобщаване.

 • Истината - разказ за Мислещата машина; съкратена версия на повестта
   
 • Анализ на смисъла на изречение въз основа на базата знания на действаща мислеща машина. Мисли за смисъла и изкуствената мисъл.

  Обширни размисли за управляващите устройства, смисъла, целите, причините; удоволствието; идеи за създаване на Мислеща машина. (Трудно за обобщаване...)

 • Абстрактна теория за "изключенията от правилата" в изчислителните машини. Теория за управляващите устройства и управлението.

    Идеи от "Вселена и разум" (Схващане за всеобщата предопределеност) във връзка с обработката на "изключенията от правилата" в изчислителните машини.
 •   Информатика

 • Практическа обработка на изключения в Си++

 •   Правда

 • Годен за военна служба

 •   Роман

 • Ада

      Фантастичен фантасмагоричен техничарски програмистки философски приключенски пародиен комичен трагичен любовен роман в 37 глави. В главната роля: Първият програмист Ада Байрон.


 • Читателю, разказа ли на приятелите си за чудесиите, които може да прочете в списание "Свещеният сметач"?! Сметачът има нужда от твоята реклама! ;)