СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ
...Юнашко писателство; две години в Мрежата...
БРОЙ 19 (6/2002, декември 2002)
ЕИМ СВЯТ - Свещеният сметач
БРОЙ ДЕВЕТНАЙСТИ
 • Деветнайсти писачески изречения
 •   Писателство
   Петър Събев:
  • Love Carrier 2.01
   "Носещият сигнал на любовта" - любовен пътеводител на хакера (и сметачолюбеца):
   ВЪЗХИТИТЕЛЕН роман за любовните премеждия на хакера Гъдьо, писан, при това, по истински преживявания.
   Тодор Арнаудов:
  • Тъпанасов - разказ
  • Истината - юнашки фантастичен разказ за Човека и Мислещата машина (версия 1.00, 6.1.2003)
    Предаване на данни
  • Прехвърляч-8М
   Глаголна уредба за пренос на информация от Правец-82/8М към IBM-PC, през вход на звукова платка на IBM-PC, създадена през пролетта на 2001 г. Играта "Нашествие" е приложена за сваляне.
    Разпит
    Още?
  • Изненада...