Свещеният сметач - списанието и на осмачетата...
БРОЙ - 19 (декември 2002)
Брой 19  Свещеният сметач
  Прехвърляч-8М - пренос на данни от Правец-82/8M към PC
Българските сметачи
 
Прехвърляч-8М - спасява гъвчета за осмачета от забрава

Чети повече за ПРЕХВЪРЛЯЧ-8М
Изтегли ПРЕХВЪРЛЯЧ-8М - 203 КБ. Zip-архив, включващ необходимите програми за Правец и PC, инструкции за работа с тях и за свързването на проводниците между изхода за касетофон на Правеца и входа за микрофон на PC-то, примерни звукозаписи, дискета с играта "Нашествие".

      "Прехвърляч-8М" е система за еднопосочно предаване на данни от Правец-82/8М (Apple//) към PC. Разработена е през май-юни 2001 г. от Тодор Арнаудов (Тош, TodProg), но работи "под земята". Сега (декември 2002 г.) "надзърта" от дупката, за да види дали да си остане там...


"Прехвърляч-8М" - наборът мекици за Осмак и Маце действа от около година и половина, а изобщо не съм пипал глаголищата от месеци, но е "новина", защото досега само няколко души знаеха за него, а аз бях (може и да си остана)единственият му потребител.

Друга новина е, че едно гъвче с играта "Нашествие", пренесено с "Прехвърляч-8M", може да се свали от тук - все още скрито кътче на Българските сметачи. Там могат да се видят и входните платна на "Строител" и "Ловна стрелба" (без техните гъвчета).
Връзки към подражатели за Apple// има навсякъде, например в Свещеният_сметач/игри

  Прехвърляч-8М

 • Средства за еднопосочно предаване на данни от сметаче, съвместимо с Apple//, към PC.
 • Кръстено е на името на личния ми Емчо (пореден номер 84011/1986), за когото бе създаден. Първите редове на частите и за Ябълка, и за Маце са въведени на 22 май 2001 г. и, тъй като работата, която "Прехвърляч" върши не е особено сложна, след няколко дни имаше работещо ядро. Появяваше се обаче странна грешка в преобразователя за Мацето, която довеждаше до "израждания" в сглобяваните гъвчета. Докато открия причината за нея, стана 22 юни, когато бе разчетена първата дискета, в която всичко беше наред - "Черна-1"...
 • Ябълката трябва да има изход за звуков запис на данни - от oсмиците на това условие отговарят, мисля, само Правец-8М и Правец-82, както и първообразите на '82 - "ИМКО" и "ИМКО-2", които обаче не са произвеждани в промишлени количества. В следващите разновидности този изход е сметнат за излишен.
 • Приложението не е напълно обезчовечено (автоматизирано), нуждае се и от "ръчна работа". Не е и практично, защото със сигурност много по-изпипано би било да се използват сметачните (цифрови) вход-изходи на Осмицата с TTL-равнища и цифровите входове на Мацето.
  Има системи, които използват разширителни платки RS-232 за Apple// (или вградени в дъното), за да предават данни към други сметачи през кабел за модем, при което работата е по-лесна, по-сигурна, по-бърза... Някои вълшебници може би дори използват 5.25" гъвчари на мацета, които с подходящо предписание разчитат и гъвчета за Ябълка?
  Нямах нито съобщителна платка за RS-232, нито 5" гъвчарче, както и необходимите знания и умения, за да използвам портовете на Мацето и да направя нещо подобно на системата на Ивайло Белчев, с когото се опитах да обменя опит преди около година и половина, малко преди да се захвана с "Прехвърляч". Опитах се да открия някой, който да ми е свършил работата - Иво спомена, че през '94 г. е прехвърлил своите гъвчета през паралелния вход-изход за печатач на Мацето и сметачните вход-изходи на осмака, но предписанията били загубени... Той бе надеждата ми за лесен изход и като не го открих, ми оставаше да направя "Прехвърляч" както си знам.
 • Частта върху Емчото (Правец-8М) е на BASIC, като използва и стихчето "RWTS" за работа с гъвчаря на ниско равнище.
 • Използват се вградените в постоянната памет стихчета за запис на двоични данни върху привличаща ивица. (От "Monitor" се извиква с реда: *xxxx.yyyyW, където "xxxx" и "yyyy" са началният и крайният адрес от паметта).
 • Скоростта на предаване е 1000-2000 бита/сек, зависима от данните. "Ябълката" започва предаването с 10-секунден "водещ тон" - правоъгълни импулси с честота 770 Хц ("Прехвърляч"-ът има нужда от него, но и секунда стига). Пусковият бит е "0" - честотата му е 2 kHz ("1" се превежда с 1 kHz). Следват "чистите данни" - без никакви служебни знаци, а след тях - байт с "контролна сума" за проверка на верността на информацията. Засега глаголището не я взима предвид - проверката се извършва "на око" - по размера на изходния свитък, който трябва да бъде 16384 или 12288 байта, или пък ако размерът е точен - по нетръгването на някоя мекичка от гъвчето.
 • Тъй като връзката е еднопосочна, при грешка е необходимо наново да се предаде целият повреден къс данни.
 • Глаголището за Осмицата чете гъвчето на части по 16 КБ (с изключение на последната, която е 12: 8 * 16 + 12 = 140) и изпраща всяка част "по жицата" - достатъчна е една, без замасяване, която стига до звуковата платка на Мацето - необходимо е подходящо пъхало, като това за слушалки (не знам как се води стандарта), към което да се свърже проводникът, който излиза от Осмицата; едно предаване трае минута-две. При съвършено развитие, без повторни предавания, са необходими по-малко от 15 минути за страна на гъвче.
 • Засега не се извършва никакво предварително, макар и най-просто свиване на данните - те се предават "сурови". Сещам се за два лесно осъществими начини за ускоряване на предаването - двоично "обръщане" на данните, ако по-бързопредаваните битове - "0", са по-малко на брой в първоначалния им вид; и търсене на дълги поредици с еднакви знаци (байтове, съобразявайки се с 8-битовата дума на 6502), които да се съкращават до няколко байта: брой различни байта, следват различните байтове; брой на повтарящите се байтове - съответната стойност.
  За да има свиване обаче ще трябва да се измисли и някакъв прост протокол, защото дължината на късовете ще стане променлива и ще се пращат служебни данни. Печалбата ще си струва най-вече при изпращане на празни дялове от гъвчета, а при запълнени с произволни данни, най-малко, винаги ще се постига скорост от поне 1500 бита/сек. Не знам обаче дали ползата ще си струва работата.
 • Звукът се записва от човека с външна мекица във въоблик 8 kHz/8-bit, импулсно-кодова модулация (PCM). Началото на свитъка, следователно и заглавната част, се прескача от "Прехвърляч" в сегашната разновидност, така че може да се използва и "суров звук" (RAW).
 • Свитъците със звука се подават на глаголището за Мацето, което от звукозаписите извежда нов свитък с данните. Има разновидности за DOS на "Pascal" и за Windows на "C".
 • След като се получат и преведат, парчетата от гъвчето трябва да се слеят - правя го със свитък с казби за вседържеца, защото не съм го вградил глаголно:
  copy /b 1.d+2.d+ ...+9.d /b nomer10.dsk
 • И така, ако информацията е пренесена без грешки, подражателят за Apple// кара мекичките от старите гъвчета да оживеят отново!

Ако има хора, които пазят милото си осмаче и се чудят как да запазят данните си на по-сигурен носител от гъвчета, или имат на гъвчетата си някоя [българска] игра, която липсва на ftp.apple.asimov.net или където и да било, ще се стегна да събера мекичките в приложение, което може да се използва от потребители.
 Научи нещо интересно или дай мнението си за "Прехвърляч": http://bgit.net или Форума на сп. "PC CLUB".