ЕИМ СВЯТ
...Всеобщата предопределеност...
БРОЙ 18 (5/2002, 29-ти септември 2002)
ЕИМ СВЯТ - Свещеният сметач
БРОЙ ОСЕМНАЙСТИ
 • Осемнайсти писачески изречения
 •   Схващане за всеобщата предопределеност
  • Схващане за всеобщата предопределеност (Втора част)
   Писма между Тодор Арнаудов и Ангел Грънчаров. В тази "статийка" (над 360 хил. знака) са се "вмъкнали" още много други въпроси, например този , относно първичната цел на човешкото поведение: по-малкото неудоволствие.
    Правда!
  • Тъпанасов
     Сценарий за звуково произведение, проявление първо (1.00). Вожда на ученическата компартия в Народна капиталистическа република България (държава от лигуландска Вселена) - другаря Владимир Илич Тъпанасов, е главен участник в съвещание с вестникари относно светлото бъдеще на прогресивната младеж, влизането в СЕКС, недоволниците, стипендиите на зубърите, зрелостните изпити и носителите на Тъпанасовската награда, сред тях видният творец Клифорендов, написал "Скачай мурджо, лай на двора" - част от конспекта за 3002-ра година; за източния мъдрец Си Ме Он Ли и... сам останалото разбери.
    Забава
  • "Терминатор"('84 и '91) и "Херкулес"('96)
     Как е "претворен" образа на двата Терминатора (Т800 и Т1000) в женско тяло - "Отмъстителката", героиня от епизод на телевизионната поредица "Херкулес", излъчен на 31.08.2002 по "Канал-1"

  Осемнайсти писачески изречения

        Какво ли да кажа в "Осемнайстите думи на писача"... Ако случайно искате да четете "думи на писача 18", можете да прегледате статийките. Може да почнете от "Схващане за всеобщата предопределеност 2", което, всъщност, се превърна в огромно сборище на мисли... има дори знание по казборедене на глаголица... Естествено - знанието е взаимосвързано, оплетено е в сложна мрежа... 300-400 КБ стигат ли ви за четене?
        Нероденият другар Владимир Илич Тъпанасов (всички прилики (може би и разлики) с имена на действителни лица и задници е случайна), който през 3002-ра година в Народна капиталистическа република България ще организира съвещание с "драгите другари джурналисти", ще се опита да разсмее "читателите", както и да се подиграе на Тъпанасов и Българската ученическа компартия, която, разбира се, все още не съществува (има 1000 годин' до 3002-ра)... Ако някой от съвременността се чувства "засегнат" от предписанието за звуково произведение, то да отвори "Мъдростта на вековете" и да се замисли над поговорката: "Гузен негонен бяга". Латинолюбците, позабравили съществуването на буквата "ъ", може би се чудят: какъв е този "г*з", който негонен бяга, защо е наг*зен и защо бяга? Питайте лицата, или, по-добре задниците, които участват в звуковото произведение, което все още е без звук... Какво толкова... не си ли спомняте времето, когато по сметачните средища пишеше "Интернет-клуб", а като влезеш и пожелаеш да ползваш Мрежата, ти отвръщаха: "Ако ни прекараш говорник, ще има мрежодостъп"...

  Тош, 28.9.2002