· СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ ·
...Стихосбирката "Играчът"...
БРОЙ 24 (година III, 5/2003, юни 2003)
Свещеният сметач
23  22  21  20  19  18  17
БРОЙ ДВАЙСЕТ И ЧЕТВЪРТИ
 • Двайсет и четвърти изречения на писача
 •   Поезия
    Стихосбирка от Тош, събрала около 35 малки, средни, големи и огромни поетични творби за играчи, разделени в 14 цикълчета. Написана, с няколко изключения, от 12.5 до 29.5.2003 г.
    Компютърна графика, алгоритми, информатика, програмиране
  Описание на алгоритъм с целочислена аритметика - без умножение и деление - за изчертаване на отсечка, изведен от Тодор Арнаудов. Негово изпълнение с единични процедури за Паскал и Асемблер за x86 в режим $13. Споменават се, като сравнение, още - според цитирания източник - "най-известният" такъв алгоритъм - на Breshenham от 1965 г. и изчертаване на отсечка, изпълнено от друг програмист в няколко процедури на Асемблер и Паскал.
    Разум
    Очаквайте.

   

    Предаване на данни
    Очаквайте представяне на "Apple2pc" - система за предаване на данни, използваща паралелния (на печатача) вход-изход на Мацето, създадена от VitCo през януари 1997 г.

   


  24
  "Да бе, в отпуска..."