· СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ ·
...За стихоплетци, глаголари, умотворци...
БРОЙ 21 (година III, 2/2003, март 2003)
Свещеният сметач
БРОЙ ДВАЙСЕТ И ПЪРВИ
 • Двайсет и първи писачески изречения
 •   Стихоплетки
    Компютърни истории от 90-те години в рими. Продължение на Сметачна бивалица.
    Изкуствен разум
    Откъс от книгата на Доналд Финк "Изчислителните машини и човешкият разум"
    Глаголене - "Анализ на алгоритми"
    Емпирично-теоретичен, несериозен и неточен лъженаучен анализ на почти празен цикъл, извършен с четири сметача (Правец-8М, Правец-8Д, P54C-90, P55C-200) с различни програмни среди и операционни системи (6502, BASIC, Pascal, C, 286, 386; MS-DOS, MS-Windows). За разнообразие съдържа душеизлиятелни отклонения и лиготии на несериозния сметачолюбец, напраскал емпирично-теоретичния...