· СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ ·
БРОЙ 23 (година III, 4/2003, май 2003)
Свещеният сметач
22  21  20  19  18 
БРОЙ ДВАЙСЕТ И ТРЕТИ
 • Двайсет и трети изречения на писача
 •   Разкази
    Кратък хумористичен разказ за разговорите на бай Гочо, бай Пешо, бай Тошо, Иван Кръчмаря и баба Гичка относно Съюза на европейските капиталистически страни.   Забавни разговори на незнайни "акери" из Мрежата.
    Разум

   


  23

  1 л. ед. ч. = Тош

  Чувствам се уморен и излизам в "отпуска", за да си почина малко. Не знам дали ще излезе юнски брой, може и да има, въпреки "отпуската", но може и да няма...

  Какво да очаквате за светлото бъдеще: в "художественословен" план готвя фантастичния разказа"Той и Вяра" и стихосбирка за играчи - някои от заглавията в нея са "Нелепа смърт", "Мъртвото вършаче", "Жаден за скорост", "Герой на нашето време", "Трус".

  От преди година съм захванал разказа "Гръм удари" (с първо работно заглавие "Когато Гръм Удари"), но така и не съм го завършил, увлечен да усложнявам действието. Той също е насрочен за "Светлото бъдеще".

  За бъдещето остава стихосбирката "Сърца", за която са написани трийсетина творби, но пазя много от тях за състезания.

  В техничен план - към дружество "Разум" замислям изследването "Основи на разпознаването на образи", в което ще се изложат знания, които съм извел за себе си по въпроса - напр. алгоритъм за изчертаване на отсечка и основни насоки при превръщането на растерни изображения във векторни. Ако стане, ще включва и "нагледен материал", може би и глаголи (програмен код).

  В умознато-изкуствоведски, също към раздел "Разум", изследване върху поезията, съчиняването на стихове, формата и съдържанието, красотата на стиховете, мерките за оценяване, как Машината да твори стихове.

  С Илиян Георгиев - юнак от София, сега студент в САЩ, обменихме разни мисли за "изкуствената мисъл" и може да излезе статия с извадки от писмата ни.

  Накрая, забавлявайте се с едно от стихчетата на бъдещата стихосбирка за играчи:

  
  
  Нелепа смърт
  
  Събужда се насред нощта.
  Не е завършил снощната игра.
  Останали са гадове да шават.
  Загадки има йощ да се решават.
  
  Машина забръмчава в тъмнината.
  Играчът впуска се отново във играта.
  (Ако няма спящ роднина в стаята с сметача,
  електрическо светило се преборва с здрача.)
  
  От дни опитва се играта да разнищи.
  Цаката на царя да напипа.
  Желае всички гадни да очисти.
  От тръпката победна да опита.
  
  И тъй, насред нощта, захваща нова битка.
  Играта се разгаря. Машината бибитка.
  Гад след гад се срутват поразени.
  Орди нови пъплят настървени.
  
  Патроните не стигат. Гранатите са кът.
  Бомби вражески наоколо гърмят.
  Кръвта на струи се излива. Опасности гъмжат.
  Снаряди смъртоносни все свистят, свистят, свистят...
  
  Загубил е надежда героят на нощта.
  Във погледа му мътен белее се смъртта.
  
  ...
  
  
  Но ето, във далечината,
  изскача лъч надежда - аптечка
  се белее! Героят се изпълва с вяра - може и
  да оцелее!
  
  Към дара изцеряващ, тъй желан,
  със мост масивен пътят е постлан.
  Със крачки бодри тръгва към целта.
  Надежда топла сгрява му духа.
  
  Остава миг и
  моста ще премине. Живота ще спаси!
  Но, Боже, той не вижда
  поста, дето дебне в ъгъла, в страни.
  
  Нелепа смърт засреща пак играча.
  Глава си клюмва в знак на траур пред сметача...
  
  ...
  
  Събудиш ли се във тъма,
  спомни си за героя - свидна
  жертва, паднала във люта
  нощна битка със врага!
  
  
  14.5.2003