...Списанието на Юнаците...
БРОЙ-8 (юни 2001)
Заглавна страница

 

  БРОЙ ОСМИ
 Колонка на писача 8
  ЕИМ ИсториЯ
30 години микропроцесори (6та част)
  Първите 16-битови микропроцесори - I8086,MC68000...
  ЕИМ РЕЧНИК
Аз Юнакът - какво значи "ЕИМ ЮНАК" ?
  Хумор
Езикови и географски бисери