...Списанието на Юнаците...
БРОЙ - 7 (май 2001)
Заглавна страница

СТАТИИ ОТ БРОЙ СЕДМИ
Новини
Колонка на писача 7

ЕИМ ИсториЯ
30 години микропроцесори (5та част)
  Сравнителни характеристики на 8-битови процесори от 70-те
ЕИМ РЕЧНИК
НЕ на тъпите чуждици
Архив
PC & Virus World - брой първи. Автори- Arho,Destructor,TowerSoft,Zico (1999)
ЕИМ ПОЩА
Аноимно писмо изразяващо негодуванието на клиентите на БТК
Хумор
Два кратки цитата без коментар