ЕИМ Свят - Електронното списание ...
БРОЙ - 7 (май 2001)
Корица на брой 7 Начална страница

НЕ на тъпите чуждици !

    Хора, трябва всички да се опомним и да не позволим псевдо компютърни чуждици да мърсят езика ни ! Как може глаголи от рода на "disconnect-вам","connect-вам","search-вам" и т.н. , които в 99% от случаите си имат СЪВСЕМ обикновени български еквиваленти, да се употребяват толкова често в речта ни ?! Явно много от "геймърите" и "интернетаджиите" (т.е. обикновените потребители, които само използват ЕИМа си като модерно средство за игра и информационен носител. Нямам предвид истинските - възвишени геймъри, които оценяват компютърните игри и като постижение на човешкият интелект (като мен ,ако трябва да бъда скромен :)))) )) смятат ,че е модерно да се използват чуждици ,и че ако говориш на български за тези неща си кретен. Такива ,обаче са тези българи, които или НЕ ЗНАЯТ или НЕ ИСКАТ да говорят на български.

Александър Арнаудов [mixman]:
-Тези хора са с много ниска езикова култура и фактът ,че използват чуждици означава, че не знаят какъв всъщност е техният смисъл. Това се дължи на бедния им речник, който не може да намери равнозначна българска дума, която да замени чуждицата.

Макар, че най-вероятно повечето от хората, които ще прочетат това, знаят значението на думите от таблицата, ДОБРЕ Я сРАЗГЛЕДАЙТЕ ! Не бива да позволяваме езикът ни да се пълни с мръсотия !

Дума от английски Препоръчвана дума
digitalцифров
kernelядро
pinизвод
connectсвързвам
disconnect изключвам,прекъсвам(отвързвам ,откачам)
search търся
find намирам
browse чета безразборно (ровя)
drag влача
drop изпускам
copy копирам
cut режа
paste залепвам
undo поправям
create създавам
save записвам
load зареждам,товаря
select избирам
kick ритам
ban забранявам (анатемосвам)
btw= By The Way впрочем, МДР = Между ДРугото
flood наводнявам,затрупвам

    Това е нищожна част от "компютърните" чуждиците, които дразнят слуха ни всекидневно. Ще има още подобни статии - Нека говорим на БЪЛГАРСКИ в БЪЛГАРИЯ! Ако не се отърваваме от старите чуждици, поне да не внасяме нови!