ЕИМ Свят - Списанието на Юнаците...
БРОЙ - 7 (май 2001)
Корица на брой 7 Начална страница

30 години микропроцесори - част Пета
ПОВЕЧЕТО 8-БИТОВИ МИКРОПРОЦЕСОРИ ОТ 70-ТЕ НА КУП

    Тук са представени сравнителни таблици с данни за основните 8-битовите микропроцесори проектирани през 70-те години. Част от информацията можете да намерите и в книгата на Родни Закс "Микропроцесори - от чипове до системи"(1977).
Разяснения :
Цикъл минималното време необходимо на процесора, за да изпълни една инструкция

  Като създатели на първият микропроцесор,Интел имат моралното право да бъдат представени първи :) :
INTEL
  8008808080858048
Тип на процесора стандартен стандартен стандартен едночипов микрокомпютър
ТехнологияPMOSNMOSNMOSNMOS
Цикъл(us)12.5;20.01.3;1.5;2.01.32.5
Брой инструкции48 69 71 50
Директно адресиране (бита) 14 16 8+8 -
Регистри 7 7 7 1
Стек (нива) схемен (7) програмен програмен схемен (8)
Прекъсвания 1 1 4 1
Вътрешен тактов генератор не не да да
ROM (байта) - - - 1K
Таймер не не не да
Входно-Изходни шини - - 2 27
Изводи 18 40 40 40
Захранване (V) -9 +5 +5 -5 +12 +5 +5
Допълнителен производител - да - -
Следващите таблици представят и останалите процесори:

  EA 9002Fairchild F8 (2чипа)Fairchild F8 (1чип 3859)MOS Technologies 65xx
Тип на процесора стандартен микрокомпютър микрокомпютър стандартен
ТехнологияNMOSNMOSNMOSNMOS
Цикъл(us)2-42-137.53
Брой инструкции55 70 70 56
Директно адресиране (бита) 12 16 - 12-16
Регистри 8 1+RAM 1+RAM 3
Стек (нива) схемен (7) външен програмен програмен(8)
Прекъсвания 1 1 1 1
Вътрешен тактов генератор да не да да
ROM (байта) - - 1K -
Таймер не не да не
Входно-Изходни шини - 16 32 -
Изводи 28 40 40 28/40
Захранване (V) 5 -5 +12 +5 +12 +5
Допълнителен производител - да да да

  GT LP8000MOStek 5065Motorola 6800NS SC/MP
Тип на процесора микрокомпютър стандартен стандартен стандартен
Технология-PMOSNMOSPMOS
Цикъл(us)-1025-25
Брой инструкции - 51 71 50
Директно адресиране (бита) 11 15 16 12
Регистри RAM+Акумулатор 3 4 6
Стек (нива) схемен (4) - програмен програмен
Прекъсвания - 2 1 1
Вътрешен тактов генератор не не не да
ROM (байта) - - - -
Таймер не не не не
Входно-Изходни шини 8 - - 2
Изводи - 40 40 40
Захранване (V) - -12 -5 +5 +5 +5 -7
Допълнителен производител - - да -

  Western Digital
MCP1600
Zilog Z80Intersil IM6100
Тип на процесора микрокомпютър стандартен стандартен
ТехнологияNMOSNMOSCMOS
Цикъл(us)-1.62.5 - 11
Брой инструкции - 155 (!) PDP8
Директно адресиране (бита) 16 16 12
Регистри - 17 3
Стек (нива) - програмен -
Прекъсвания - 3 1
Вътрешен тактов генератор - да да
ROM (байта) - - -
Таймер не не не
Входно-Изходни шини - - -
Изводи - 40 40 ; 28
Захранване (V) - 5 5
Допълнителна информация инстр. на PDP11 инстр. на 8080 инстр. на PDP8


 
8-битови МикроПроцесори с най-добри характеристики през средата на 70-те години на XX век
  Mos Technology 6502Motorola6800Zilog Z80Intel 8080
Тип на процесора стандартен стандартен стандартен стандартен
ТехнологияNMOSNMOSNMOSNMOS
Цикъл(us)2(1MHz)2(1MHZ)1(4MHZ) 1.3 (3.125MHz)
Брой инструкции 56 71 155 (!) 69
Директно адресиране (бита) 16 16 16 16
Регистри 3 4 17 7
Стек (нива) програмен (8) програмен програмен програмен
Прекъсвания 1 1 3 1
Вътрешен тактов генератор да не да не
ROM (байта) - - - -
Таймер не не не не
Входно-Изходни шини - - - -
Изводи 40 40 40 40
Захранване (V) 5 +5 5 +5 -5 +12
Допълнителен производител да - - да
Цена през 1975та година ($) 25 (!) 175 не се произвежда 179

    Забележително е съотношението цена/производителност на 6502,което става причина именно той да бъде сърцето на Apple вместо i8080 или 6800,които са СЕДЕМ пъти по-скъпи през онова време,а не дават много повече възможности.

Следва продължение...