s
...Една година списание на юнаците...
БРОЙ-12 (октомври 2001)
Заглавна страница
 
БРОЙ ДВАНАДЕСЕТИ
  Колонка на писача 12 - една година мина, откакто ЕИМ има ! ;-)
  ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
  • Очаквайте: Човекът и Мислещата Машина
  ЕИМ ИСТОРИЯ
  ЕИМ ФОРУМИ
  Забава ?