s "ЕИМ СВЯТ" брой 6. Заглавна страница на броя.
...Списанието на Юнаците...
БРОЙ - 6 (април 2001)
Заглавна страница

 • СТАТИИ ОТ БРОЙ ШЕСТИ
Новини
Колонка на главния редактор 6
 • 3D ENGINES
Carsten's 3D Engine - трябва да го видите!
Carsten's 3D Engine - excellent 3D graphics, you have to see it!

 • ЕИМ-философия/изкуствен разум
 • Дали Deep-Blue наистина победи човешкия ум?
 • ЕИМ История
 • 30 години микропроцесори (4та част)
    8-битовата микропроцесорна "война": i8080, M6800, 650X, Z80

 • Hardware
 • "Анализ" на цените на RAM-а през периода август 1998 - април 2001 в "прозаична" форма

 • Хумор
 • Два кратки цитата без коментар