ЕИМ Свят - Електронното списание ...
БРОЙ - 5 (март 2001)

Корица Начална страница
РЕЧНИК

ЕИМ <=> COMPUTER


  Реших да докажа накратко, че ЕИМ и компютър са равнозначни термини, тъй като се натъквам на хора от програмисткия бранш (не само), които смятат, че ЕИМ е остарял термин, означаващ голям компютър от 60-те и 70-те. Ще цитирам конкретен пример : един програмист (няма да съобщя името му) ми заяви приблизително следното:
ЕИМ се наричат първите класове компютри, нещо като въпросният Cray-1, а също и PDP-XX, ЕС-XXXX и разните други големи машини, към които се свързваш с терминал и реално ползваш много малка част от изчислителната мощ на цялата машина."
Той греши сериозно - :). Още Джон Атанасов е нарекъл своята машина Atanassoff-Berry-Computer. ENIAC също се е наричал " Electronic Numerical Integrator and Computer", също така EDVAC, UNIVAC I (Universal Automatic Computer) и т.н, те също са наричани ЕИМ от българите и "Computer" от САЩанците ;), но нито са от времето на PDP,нито работят в режим на времеделение... Терминът "компютър" е използван както за първото поколение ЕИМ (лампови), така и през следващите три (транзистори, малки ИС, ГИС и СГИС). С един и същи термин са били наричани машините от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те,9 0-те и сега 100-те ;) (т.е. първото десетилетие на XXI век). Българското съкращение "ЕИМ" е термин, заедно с още няколко подобни на него, който започва да се използва в България за именуване на изчислителните машини - ЕИМ, ЕСМ (Електронно Сметачна Машина),ЦЕСМ,ЦЕИМ (Цифрова ЕИМ/ЕСМ,защото са съществували и аналогови компютри). Думата "ЕИМ" се срещаше широко из литературата до към 80-те и може би началото на 90-те години на XX век. Но след това, като че ли повечето от тогавашните писатели на компютърна литература се отказаха от българската дума,според мен защото я свързват с комунистическото време, за да бъдат "в крак със Запада" или пък защото им звучи по-добре?
    Голямото "нахлуване" на "компютър" в езика ни започна през 80-те, точно когато персоналните микрокомпютри навлизаха масово в практиката . Сигурно затова някои от сегашните компютърджии си мислят,че ЕИМ значи компютър от времето преди персоналните... :) Да, ама не е така! Следват няколко заглавия на книги за ЕИМи от 70-те :
"Електронно Изчислителни Машини" гл.ас.к.и.н Ст.Айков (1971)
"От абака до компютъра" - Рафаил Гутер,Юрий Полунов (1975)
"Беседи за поколенията ЕИМ" - Николай Бусленко,Владимир Бусленко(1979)
Виждате, че ЕИМ и Компютър са използвани по едно и също време, с едно и също значение. Но в последствие, "компютър" се налага над "ЕИМ" и сега не са много не компютърджиите (та даже и те !), които знаят значението на ЕИМ. Да се надяваме, че "ЕИМ СВЯТ" ще възроди и българското съкращение. Поне да се знае от хората.