ЕИМ СВЯТ - Списанието на Юнаците...
БРОЙ - 14 (1/2002), март 2002
Брой 14 (1/2002)  Начална страница

Дружество за защита на българския език

Нови думи, предложени от списание "ЕИМ СВЯТ"

  Списание "ЕИМ СВЯТ" предлагаше неологизми много преди да бъде образувано ДЗБЕ. Тук са представени няколко "нови" думи, както и няколко нови смисъла на стари думи, които предлагам на вниманието ви. В следващия брой ще има "задълбочени" размисли върху тези и други "новосъздадени" слова. Това е само началото!:
НеологизъмЧуждицаПървоизточник на чуждицата
мигачмонитор с ЕЛТmonitor
показвачмонитор, индикатор, дисплейmonitor, indicator, display
изчислител, сметачкомпютърcomputer
мекицасофтуе(ъ)р, програмаsoftware, programme
мекичарпрограмистprogrammer
[безраборен] четецбрауз(ъ/e)рbrowser
пускач, свирач, отварячпле(й)ърplayer