ЕИМ  СВЯТ - Списанието на Юнаците...
БРОЙ - 11 (септември 2001)
Брой 11 (септември 2001)  Начална страница
 
СЕКС1 - главна задача на Партията и държавата !

  Скъпи приятели, другарки и другари.
С тази реч бих желал да ви запозная с основните 
положения в политиката на Партията към присъединяването на родината ни в 
структурите на СЕКСа.
 Защото СЕКСа е най-прогресивната организация, която е съществувала от 
времето на Великата Ноемврийска Революция2, когато беше сложен края на
експлоатацията на човек от човека. (Ръкопляскания, следвани от скандирания "Да живее Великата Ноемврийска революция"! Ура!).
 Бяха положени основите на нашето ново капиталистическо общество, което днес е на път да се слее със световните капиталистичеки процеси.
Признаваме заслугите на братята от ДСД3, постигнали завиден прогрес за родината по време на предишната чет'рилетка.
Те бяха първите, които най-накрая осъществиха плана и се трудиха в продължение на цели 4 лета.
Но ще си позволя да цитирам вожда на народа от същата братска ДСД - Воняотс Рътеп: смятам, че насърчаването на обществото да вярва в чудеса, е пагубно за неговото развитие4.
Затова ще се борим за постигане на благото на буржоазната ни република с разум, а не с чувство. Не трябва да се страхуваме от влизането в СЕКСа.
То ще запази нашата идентичност, въпреки сливането с Европейските структури.
СЕКСа ще подобри не само благосъстоянието на електората, но и цялостният облик на младата ни капиталистическа икономика.
Със СЕКС ще умножим славата на Републиката навред из братския капиталистически свят, със СЕКС ще станем
част от научно-техническия революция, със СЕКС ще покажем на човечеството 
нашите завидни постижения във всички области на културата.
 В момента няма друг избор за нас, спасението се крие единствено в СЕКС! 
Колкото повече (покашляне, при което публиката се оживлява)... Колкото повече
от вас, скъпи приятели, осъзнаят значението на СЕКСа в бита и живота, толкова 
по-скоро тази наша заветна цел ще бъде осъществена. Толкова по-скоро ще 
осъществим истински контакт с братските народи от централна, северна, южна, и западна Европа . (ръкопляскания и викове "Вечна дружба, вечна дружба")
СЕКСа ще ни позволи да се слеем с развитите капиталистически общества, както 
физически, така и духовно. Благото за страната няма да е просто удоволствието от близостта с капиталистическите страни, не само улеснения контакт с 
управленческите им тела, но и чисто прагматичното - жизненият стандарт на 
електората. Виждате, че страните които най-дълго са членували в СЕКС, сега
са в първите редици на световното благополучие, сред най-развитите капиталистически общества. Време е Партията, да помогне на родината и окончателно да скъса с ретроградната идеология на
социализма и комунизма. Дошло е Новото време, на истинският развит капитализъм, който единствен ще спаси страната от блатото, в което се намира в момента.
 СЕКСа е и ще бъде приоритет в нашата политика, до момента в който влезем.
Целта на партията е, да ни пуснат в СЕКС и да ни оправят.
После да му мислят другарите от следващото правителство.
Сигурен съм, че СЕКСът няма да им омръзне. Той не омръзва... (Бурни, продължителни ръкопляскания, възгласи "Искаме секс", "Ще се оправим", "Секс, секс !")


1СЕКС - Съюз на Европейските Капиталистически Страни. 2Великата Ноемврийска Революция - Мирен преврат, сложил основите на демократичните капиталистически промени в България. 3ДСД - Демократичен Съюз на Демократите... 4"Защото смятам, че насърчаването на обществото да вярва в чудеса, е пагубно за неговото развитие" - Петър Стоянов, новогодишна реч на 31 декември 1999 г.