ЕИМ СВЯТ - Списанието на Юнаците...
БРОЙ - 17 (юли/2002)
Брой 17 (юли/2002)  Свещения сметач
 

Мисли за сметачобългарския

Правилното мислене води до правилни изводи


    Някъде в началото на май потърсих в "Google" за думата "сметач" - основата на сметачобългарския език. Открих из разни македонски страници, че там "computer" се нарича както е редно: СМЕТАЧ, че на преносимия сметач не му казват "лаптоп" или "ноутбук" или друго подобно, а преносен сметач... В "Правописен речник на българския книжовен език", Наука и изкуство, София 1965 г. присъства думата сметач (в смисъл на човек, който пресмята). В различни англо-български речници може да се открие, че "computer" съответства на сметачна машина. На 15-ти юни, докато се вписвах на http://www.mail.bg зърнах, че там наричат (безразборния) четец - уеб четец! Същността на тяхната словоформа е "четец", същата, до която достигна и ДЗБЕ...