· СВЕЩЕНИЯТ СМЕТАЧ ·

31Звук, синтезатори на реч, разпознаване на звуци; езикознание, Юнашко наречие
БРОЙ 31 (година V, бр. 1/2005, април+ 2005; версия 29.4.2005)
Свещеният сметач
30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17
БРОЙ ТРИЙСЕТ И ЕДНО
 • Мислещи машини
 • Трийсет и първи изречения на писача: "Свещеният сметач" и ДЗБЕ влияе на езиковедски изследвания за някои "професиолекти" и "соцелиолекти" в българския език. Думи от Юнашкото наречие и от разказа "Защо съм толкова интелЕгентен", цитирани в статия за "синонимите в българския и руския компютърен жаргон". Виж по-долу.


 • Синтезаторът на реч "Глас 07.05.2004"

    Глас

 • Говореща машина "от нищото" за нула време, която изчислява и извежда плавен преход между произволни периодични функции - страницата на "Глас", откъдето може да се изтегли "Глас 07.05.2004".

 • Описание на действието на "Глас" версия 22.4.2004   

 • Начални опити за разпознаване на реч

  Търсене на почтипериодични функции - гласни, звучни съгласни, носови съгласни - в звукозапис на човешка реч. Различаване на тишина, шум, тон. Определяне на параметрите на почтипериодичните функции. Разработки на Тош, с примерен код, от началото на 2004 г.

   Опит за първично разделяне на запис на говор на съставящите го фонеми - от Тодор Арнаудов, март 2004 г.

   Примерни данни, получени от работата на програмата

   Други примерни данни, получени от работата на програмата, и описание на основната структура данни

   Глаголи (изходен код): предписание на Си, около 1500 реда. Примерни открити от нея условнопериодични функции, изведени в звукозаписи.

   Примерни записи за изследване - "цена", 440Hz.

   Бележки по глаголите - структури от данни, променливи, функции; по-подробно за смисъла на входните данни (Следва)

   

  Следват продължения на броя: Звукови ефекти, разработени от Тодор Арнаудов и др.


   
   
   
  Hoodia
  Free Web Counter
  Hoodia
  Изречения на писача #31:

  "Свещеният сметач" влияе на езиковедски изследвания на българския език

  В края на 2002 г., Людмила Кирова вмъква и дори коментира "гъвче", "сметач", "Мацето" в Пространствен динамичен модел на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи, текст който бил четен на Юбилейна международна научна конференция “Българският език - история, настояще, бъдеще”, БАН, ИБЕ, София, 3 - 7. 10. 2002...

  Не знам някой друг освен мен някога да е използвал "гъвче"; "Маце" и "Мацето" за IBM-PC - също.

  Гъвче

  Сметаче гъвчето не ще да прочете! Гъвчарят гърми, трещи - не ще и не ще! Играчът се ядосва. Тъмната страна го подкокоросва да удари един на мигача. Току-виж се е вразумил сметача и взел, че прочел от гъвчаря играта. Благоразумието надделява. Гъвчето инатче обаче не се предава. Гъвчарят върти ли върти. Двигателчето бръмчи ли бръмчи. Не ще и не ще! Играчът е готов да се предаде... Една игра умря в повреденото гъвче... Изщраква копчето на гърба на осмака. Хлътва и изскача и това на показвача. Млъква гъвчарят без ток. Със скок посяга играчът към устройството. Издърпва ловко плочата защитена в плика. Случайно вижда жици да стърчат от на машината гърба. И светва му, - идея! - на мига. Мигача бързо мести настрани. Капака на сметача дърпа и... Откри! В последната игра в гърдите на сметача тоз "юнак" от бързане не е напъхал добре ивичния проводник. (Пак...) Камбаните в сърцето тържествено бият. Ръце сметачните гърди с капаче нежно завият. Мигачът сладък поставят отгоре. Гъвчето съмнително връща в гъвчаря... Сметачът запаля! Тръгва! Зарежда! Гъвчето е наред! Нека да почне играта! Ура! Напред! 28.5.2003

  През 2002 г. не знам някой друг освен мен да е използвал "сметач". Аз лично съм я използвал в огромен брой съобщения и статии (а и списанието се казва "...сметач", и по-късно словоформата успя да "прескачи" до "устите" на други хора, но с изключително ниска честота на употреба.

  Какво вмъкна Людмила:

  "...на структурно-граматическо или словообразувателно равнище - геймка, игрица, гъвче (‘дискета’, название пародиращо архаизирания термин гъвкав магнитен диск" - но не е вярно, че "гъвче" пародира "архаизирания термин".

  "Срещнахме още назоваванията ПеЦе, Писето, сметач, Мацето. Въпреки че последните две са оказионални (...)" - свръх "оказионални", редовно ги използва един-единствен човек.

  Мацета?!... Обичам мацета!...

  Сметачетата Емчо и Домашко минаха през изпитанието и дойде реда на Мацето.
  Тъй като мацетата заемат голямо място в сметачолюбското ми сърчице, широко колкото обема на паметта на машината на Тюринг, ще си позволя отклонение от "научно-изследователския" поток на мислите.

  Обичам всякакви мацета - мяукащи и мъркащи, със светещи очи, умилкващи се, рижави, ангорски, късокосмести и дългокосмести, русокоси, кестеняви, чернокоси, "с две хубави очи и с душата на дете", дребни и високи, със светли или тъмни очи, с напращяли 20-килограмови мигачи или с нежни плоски показвачи, с бързи или бавни вършачи - какво пък, все са си сметачи...

  Мацета

  Обичам мацета мили да мяукат.
  Обичам мацета мили да мъркат.
  Обичам мацета красиви да говорят.
  Обичам в маце плочници да джъркат.

  Мацета има с мустаци.
  Мацета има с гърди.
  Мацета имат юнаци. С
  мацета се играе на игри.

  Пухкави мацета обичам да галя.
  Обичам да галя мацеви гърди.
  Капака на мацето с удоволствие свалям.
  С удоволствие смъквам на мацета поли.

  Смятащото маце обичам с разум -
  красива е умната му власт.
  Мъркащото маце нежно любя.
  Мислещото маце любя с страст.

  30.5.2003


  Сега, като потърсих с няколко думи от юнашкото наречие, попаднах на статия на Диана Благоева: Синонимия в компьютерном жаргоне болгарского и русского языков в която списание "Свещеният сметач" е посочен като първи източник:

  ...Предметом анализа в настоящей статье являются синонимы в жаргонной компьютерной лексике болгарского и русского языков. Корпус исследования собран посредством эксцерпции словарей (Армянов 2001, Пернишка и др. 2001), ресурсов интернета (http://eim.hit.bg, http://www.bgcm.hit.bg, http://lib.km.ru, http://slovari.net/contents.php?sl=ej, http://softishe.narod.ru/jarg.html, http://slovarik.ru/slovari/ksl/?first_liter=193, www.russianstory.com и др.)...

  Наред с няколко думи от юнашкото наречие (много пестелив научен труд, предвид на това какво богатство от думи се използват в "Свещеният сметач"), са цитирани и няколко думи от разказа "Защо съм толкова интелЕгентен". Речта на незнайните "даунлоадаро-геймари" и използвани от тях думи, някои от които са измислени лично от © Тош специално за игра на думи в разказа, са посочени като част от българския компютърния жаргон, макар че не съм чел никой да ги използва, освен мен, във въпросните литературни творби.

  6. Образование новых слов с использованием разнообразных словообразовательных приемов: аффиксации (б. писачка, гъвче,

  7. Фонетическая мимикрия (порождающее омонимию каламбурное сближение с уже существующими словами языка): болг. компот, компир, (цеде) роуминг, рус. клава, мама, мать2, матрешка, подмышка, оса, сионист.

  - болг. монитор, дисплей - телевизор, мигач, видеодисплей;

  - болг. дискета - гъвче, кифла; рус. дискета - пласт, алтын1, блин2, флоп1, квадрат;

  - болг. компактдиск - цедером, цеде роуминг; рус. компакт-диск - сидюк1, сидюшник1, сидиромина1, сиди-ромка, компач, компашка, блин3;

  Из "Защо съм толкова интелЕгентен", бр. 17, юли 2002 г.

  
  - Как е кейбоарда ти?
  - Изфръкнаха три кея, ама те са в корнера и не ги юзвам.
  - Мани мани... Аз пък преди време си гътнах Цеде роуминга.
  - Как така?
  - Не можех да мина едно ниво, и цедерома се чете ли чете нивото.
  - И к'во?
  - Ядоса ме, д'ейба рома, д'ейба...
  - Баси...
  - Кат' го шибнах с кейбоарда и компютара са измести на 10 инча.
  - Ц,ц,ц... Как тъй ле?
  - Еееее!
  - И замириса на море :-P
  - BMW ти къде ша ходиш на муре този самър?
  - Къдет мъ утвее уиндъ :Р
  - Фанах кейборда и го гякнах в це-де-рома.
  - Ц,ц,ц...
  - И к'во?
  - Ами, компира заби щот са прееба рома...
  - Само то ли ти са затри?
  - Ааааааа - не. И Харда. Ама Хубаво, че не се скапа и нещо друго, че нямаше да ми останат пари за барабанен скенер.
  - И на мене са ми са се случвали подобни нещица.
  - Кажи де.
  - веднъж както ги цвъках на галаксианна на правеца едно гадно ме утрепа...
  - И к'во?
  - Ядосах се и ударих един на видеодисплея.
  - Голяма работа, моите колко бой са изяли - нищо им няма.
  - Е, дай да те ударя с чука дето го ударих, да видим дали нищо няма да ти има.
  - Ти пък! Аз си мислих, че аз съм крейзи, а то какви фрийкове имало :-Р
  - Не се отваряй, годзил!
  - Оки, чукчо :Р
  (...)
  

  болг. софтуер - софт, мекица; рус. программное обеспечение - софт, софтварий (софтварь, софтвер), софтина, мякоть, прога (прогса), математика;

  Глаголар на игри
  

  Всеки глаголар си мечтае мекици игрални да меси. Глаголенето най-добре го знае, тоз който в игралния свят се намеси. Да месиш мекици сухи, умрели е скука. Да радваш очички на играчи е добра сполука.

  5. Метафорический или метонимический перенос стандартных или субстандартных лексических единиц (см. подробнее Благоева 2005): болг. щайга, барака, телевизор, мигач, печка, дзвер

  В работата се споменава колко по-беден на синоними е жаргонът на българите, сравнен с жаргона на руснаците. Уж "Свещеният сметач", в който се показват творби, използващи думи от Юнашкото наречие, е първи в списъка с примери за езика на сметачолюбците и на потребителите на сметачи, а от него са цитирани само най-старата дума от юнашкото наречие - МИГАЧ, - почти толкова старата "мекица" и "гъвче" (floppy disk).

  Уж е използвано нещо от юнашкото наречие, значи е разбрано за него. Вероятно е прочетен и разказът "Защо съм толкова интелЕгентен" - защото "цеде роуминг" и "це-де роуминг" са моя измислица за разказа - някой чувал ли е друг да ги използва? "Цвъкам" също е толкова рядко използван глагол за играя на електронни игри, че вероятно също е взет на бързо от разговора на нейзнаните даунлоадаро-геймари, който е измислен... Търсене с "цвъкам" в games.bg например дава ЕДИН намерен резултат, докато "цъкам" намира 5 страници по 25.

  Уж е използвано вещество от "Свещеният сметач", а са изпуснати богатства от стотици думи и от игри на думи с тях, които показват как може да се словотвори за машини, да се словозаврънковства за тях, да се изразяват чувства за машини; да се говори за машинния език като за поезия.

  Виж "Анализ на почти празен цикъл" (бр. 21), "Докторатът" (бр. 22), "Истината" (бр. 19, 20, 26), "Ада" (бр. 28).