Завръщане! Следва брой 32!


Гледай анимираното шейдър-демо:

Препоръчително да се гледа на компютърСтарата версия, бр.1-31 (2000-2005)